ak damar yalımı

ak damar yalımı Fr. Leuco-angéitè
ak damar yalımı Fr. Lymphangite (lymphe + vaisseau), Syn. angioleucite, lymphatite, lymphite

ak damar yalımı için benzer kelimeler


ak damar yalımı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
ak damar yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay ramad ka diziliminde gösterilir.