ak yuvarcık

ak yuvarcık Fr. Globule blanc

ak yuvarcık için benzer kelimeler


ak yuvarcık, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
ak yuvarcık kelimesinin tersten yazılışı kıcravuy ka diziliminde gösterilir.