akca yel

akca yel

Lodos, güneyden esen yel.


akca yel için benzer kelimeler


akca yel, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'c', 'a', ' ', 'y', 'e', 'l', şeklindedir.
akca yel kelimesinin tersten yazılışı ley acka diziliminde gösterilir.