akciğer

akciğer

a. (a'kciğer) anat. 1. Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı. 2. Bronşçukların son bölümü.


akciğer İng. lung

Hava ile soluyan yüksek yapılı hayvanlarda, çift olarak bulunan solunum organı.


akciğer Osm. rie

(biyoloji)


akciğer İng. pulmo

anat. Sağ ve solda birer tane bulunan, atardamar ve toplardamarla kalbe bağlanan, solunum sisteminin en önemli organı, pulmo, hlk. öyken.


akciğer İng. lung,

Hava ile soluyan yüksek yapılı hayvanlarda çift halde bulunan solunum organı.


akciğer için benzer kelimeler


akciğer, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
akciğer kelimesinin tersten yazılışı reğicka diziliminde gösterilir.