akciğer solucan hastalığı

akciğer solucan hastalığı Osm. maraz-ı didan-ı rievî

Akciğer kıl kurtlarından ya da akciğere yerleşen başka solucanlardan ileri gelen, soluk borularının yangısıyla başlayıp, solunum zorluğuyla ve sırasında konakçının ölümüyle son bulan asalaksal hastalık.


akciğer solucan hastalığı için benzer kelimeler


akciğer solucan hastalığı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'c', 'a', 'n', ' ', 'h', 'a', 's', 't', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
akciğer solucan hastalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılatsah naculos reğicka diziliminde gösterilir.