akciğerli-balıklar

akciğerli-balıklar İng. Lungfishes

(Dipnoi, Yun. dis = iki, pnein = solumak) Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının tükel-ağzlılar (Teleostomi) alt-sınıfına giren bir takım hem solungaçlar, hem de kısa bir tüple yemek borusunun alt bölgesine bağlı bir ya da iki sayıda akciğerleri olan çok ilginç türleri içine alır. Çoğunun soyu tükenmiştir. Bugün yaşayan türlerinin hepsi tatlı suda bulunur. İskelet kısmen kıkırdaklı kısmen kemiklidir. Taşıllarına Devondan beri rastlanır. Tek-akciğerliler (Monopneumona) ve çift-akciğerliler (Dipneumona) alt-takımlarını içine alır.


akciğerli-balıklar için benzer kelimeler


akciğerli-balıklar, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'i', '-', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
akciğerli-balıklar kelimesinin tersten yazılışı ralkılab-ilreğicka diziliminde gösterilir.