akdarmah

akdarmah

Bir şeyi altüst etmek, karıştırmak, savurmak, boşaltmak, devretmek, hatmetmek, çevirmek.


akdarmah, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'd', 'a', 'r', 'm', 'a', 'h', şeklindedir.
akdarmah kelimesinin tersten yazılışı hamradka diziliminde gösterilir.