akı karşıdı

akı karşıdı Fr. Antispase

akı karşıdı için benzer kelimeler


akı karşıdı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 'd', 'ı', şeklindedir.
akı karşıdı kelimesinin tersten yazılışı ıdışrak ıka diziliminde gösterilir.