akıcılaşma

akıcılaşma

b, g, k gibi patlayıcı ünsüzlerden biri ile h gırtlak ünsüzünün; r, l, m, n, y gibi bol sesli akıcı ünsüzlerden birine dönüşmesi: bıñar>mıñar “pınar”, bunuñ>munuñ, binek daşı>minek daşı (GBAA. s 76); bindirdi>mindirdi, gibi>kimi, felek>feley, tedbir> teybir, seksen>seysen, basdı geldi> basdı _ yeldi (KİA, s. 117); kevgir>keygir, Fehime>Feyime, şehit>şeyit, zehircilik>zeyircilik; vefat>mefat, pehlivan>peylavan (EİA, s. 45, 47); badam>payam “badem” (UMA, s. 49), bugün>böyün vb.


akıcılaşma, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'c', 'ı', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', şeklindedir.
akıcılaşma kelimesinin tersten yazılışı amşalıcıka diziliminde gösterilir.