akıcılık

akıcılık, -ğı

a. 1. Akıcı olma durumu. 2. ed. Söz, yazı ve anlatımın akıcı olma özelliği, selaset.


akıcılık İng. continuity

Sinema 1. Bir filmin bir çekiminden öbür çekimine geçişteki ustalık. Bu geçişte seyircinin dikkatini uyanık tutma, ilgisini sürdürme, herhangi bir kesiklik, atlama ya da karşıtlık duygusu uyandırmama özelliği. TV. 2. Bir izlencenin bölümlerini ya da birbirini izleyen değişik izlenceleri birbirine kesiksiz, uyuşumlu biçimde bağlama.


akıcılık Osm. Selâset

İbarenin hiç bir ses pürüzü olmadan akar gibi söylenebilir olma hali (AKICI, Selis).


akıcılık Osm. selâset

Söz ve yazının akıcı olması niteliği, bk. akıcı.


akıcılık için benzer kelimeler


akıcılık, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'c', 'ı', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
akıcılık kelimesinin tersten yazılışı kılıcıka diziliminde gösterilir.