akık şekeri

akık şekeri Fr. Caramel

akık şekeri için benzer kelimeler


akık şekeri, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'k', ' ', 'ş', 'e', 'k', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
akık şekeri kelimesinin tersten yazılışı irekeş kıka diziliminde gösterilir.