akıl danışmak

akıl danışmak

bir konuda birinin görüşünü sormak: “O cinayeti işlemeden evvel gelip bize akıl mı danıştın?” -P. Safa.


akıl danışmak için benzer kelimeler


akıl danışmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
akıl danışmak kelimesinin tersten yazılışı kamşınad lıka diziliminde gösterilir.