akıl doktoru

akıl doktoru

a. hlk. Psikiyatr.


akıl doktoru için benzer kelimeler


akıl doktoru, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'o', 'k', 't', 'o', 'r', 'u', şeklindedir.
akıl doktoru kelimesinin tersten yazılışı urotkod lıka diziliminde gösterilir.