akıl ermek

akıl ermek

anlamak, çözmek.


akıl ermek için benzer kelimeler


akıl ermek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
akıl ermek kelimesinin tersten yazılışı kemre lıka diziliminde gösterilir.