akıl kumkuması

akıl kumkuması

a. esk. Çokbilmiş kimse.


akıl kumkuması için benzer kelimeler


akıl kumkuması, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'k', 'u', 'm', 'k', 'u', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
akıl kumkuması kelimesinin tersten yazılışı ısamukmuk lıka diziliminde gösterilir.