akıl yürütme

akıl yürütme

bk. usavurma.


akıl yürütme için benzer kelimeler


akıl yürütme, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'y', 'ü', 'r', 'ü', 't', 'm', 'e', şeklindedir.
akıl yürütme kelimesinin tersten yazılışı emtürüy lıka diziliminde gösterilir.