akılbalıg

akılbalıg

Erinlik, baliğ olma, bulûğa erme.


akılbalıg, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, g harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'g', şeklindedir.
akılbalıg kelimesinin tersten yazılışı gılablıka diziliminde gösterilir.