akılbalik

akılbalik

Erinlik, baliğ olma, bulûğa erme.


akılbalik

Buluğ çağı.


akılbalik, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', 'b', 'a', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
akılbalik kelimesinin tersten yazılışı kilablıka diziliminde gösterilir.