akılcı

akılcı

sf. fel. 1. Akılcılıktan yana olan, usçu, rasyonalist (kimse). 2. Akılcılıkla ilgili.


akılcı

Akıl veren.


akılcı için benzer kelimeler


akılcı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', 'c', 'ı', şeklindedir.
akılcı kelimesinin tersten yazılışı ıclıka diziliminde gösterilir.