akılcılık

akılcılık, -ğı

a. fel. 1. Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. 2. top. b. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm. 3. top. b. Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti, rasyonalizm.


akılcılık İng. rationalism Fr. rationalisme
akılcılık

bk. usçuluk.


akılcılık için benzer kelimeler


akılcılık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', 'c', 'ı', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
akılcılık kelimesinin tersten yazılışı kılıclıka diziliminde gösterilir.