akılgan

akılgan

Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı.


akılgan

Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer


akılgan

Çabuk meyleden, sebatsız, maymun iştahlı.


akılgan

Irmak, dere, çay, küçük akarsu.


akılgan

1. Akıntılı, hızlı akan su, akıntılı su kanalları. 2. bk. akak (I)-1. 3. bk. akak (I)-3. 4. bk. akar-1. 5. bk. akım (I).


akılgan

1. Ağacın kabuğu ile gövdesi arasındaki ince tabaka. 2. bk. akma (I)-1.


akılgan

1. bk. akak (II). 2. Bilgiç, çok bilmiş: Hadi sen de akılganlık satma.


akılgan

Meyil, suya akış imkânı veren eğim.


akılgan

Çamsakızı, reçine.


akılgan, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', 'g', 'a', 'n', şeklindedir.
akılgan kelimesinin tersten yazılışı naglıka diziliminde gösterilir.