akılsal

akılsal

sf. fel. Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan, hakikati içine alan.


akılsal, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', 's', 'a', 'l', şeklindedir.
akılsal kelimesinin tersten yazılışı laslıka diziliminde gösterilir.