akılsız

akılsız

sf. Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmayan, anlayışı kıt: “Sen hükûmeti yönetenleri hep bilgisiz, akılsız mı sanırsın?” -N. Cumalı.


akılsız

Baygın, bîhuş.


akılsız için benzer kelimeler


akılsız, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', 's', 'ı', 'z', şeklindedir.
akılsız kelimesinin tersten yazılışı zıslıka diziliminde gösterilir.