akım verimi

akım verimi İng. current efficiency

Bir elektrotta gerçekleşen elektrokimyasal değişimin, Faraday yasasına göre kuramsal olarak gerçekleşmesi gerekene oranı.


akım verimi için benzer kelimeler


akım verimi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'v', 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
akım verimi kelimesinin tersten yazılışı imirev mıka diziliminde gösterilir.