akımlanım

akımlanım Fr. Hydrorrhée s f.

akımlanım, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
akımlanım kelimesinin tersten yazılışı mınalmıka diziliminde gösterilir.