akımölçer

akımölçer

a. (akı'mölçer) fiz. Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan aygıt, amperölçer, ampermetre.


akımölçer İng. ammeter

Bir elektrik akımının yeğinliğini ölçmeye yarayan aygıt. anlamdaş. amperölçer.


akımölçer İng. amperemeter

Elektrik akımının yeğinliğini ölçen ve ölçeğinde akım büyüklüğünü amper biriminde gösteren aygıt.


akımölçer İng. ammeter

Bir elektrik çevriminin akımını ölçüp gösteren araç.


akımölçer için benzer kelimeler


akımölçer, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', şeklindedir.
akımölçer kelimesinin tersten yazılışı reçlömıka diziliminde gösterilir.