akınmak

akınmak

1. Özenmek, meyletmek, gönül vermek, sevmek. 2. Kaymak: Dağlardan akınarak geldim.


akınmak

Kendiliğinden gelmek, akarcasına gelmek


akınmak, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
akınmak kelimesinin tersten yazılışı kamnıka diziliminde gösterilir.