akıntıölçer

akıntıölçer

a. (akıntı'ölçer) coğ. Bir akarsuyun veya kanalın akıntı hızını ve düzeyini ölçmeye yarayan alet.


akıntıölçer İng. courantometer

genel uygulayım: Akışkanların hızını ya da yer değiştirme yönünü belirten aygıt.


akıntıölçer, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', şeklindedir.
akıntıölçer kelimesinin tersten yazılışı reçlöıtnıka diziliminde gösterilir.