akıprık

akıprık

Su içmeye mahsus kalaylı ibrik.


akıprık, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'p', 'r', 'ı', 'k', şeklindedir.
akıprık kelimesinin tersten yazılışı kırpıka diziliminde gösterilir.