akırbalık

akırbalık

Erinlik, baliğ olma, bulûğa erme.


akırbalık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'r', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
akırbalık kelimesinin tersten yazılışı kılabrıka diziliminde gösterilir.