akırdak

akırdak

Kalın dilme, direk.


akırdak

Uzun mertek.


akırdak, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'r', 'd', 'a', 'k', şeklindedir.
akırdak kelimesinin tersten yazılışı kadrıka diziliminde gösterilir.