akırgan

akırgan

Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı.


akırgan

Cereyan, akıntı.


akırgan

Tomruğun içinden çıkan yağlı çam.


akırgan

1. bk. akak (I)-1. 2. bk. akak (I)-5.


akırgan, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'r', 'g', 'a', 'n', şeklindedir.
akırgan kelimesinin tersten yazılışı nagrıka diziliminde gösterilir.