akışbilim

akışbilim İng. rheology

Özdeğin akıcılığı ile ilgili ağdalık, esneklik, yoğrulabilirlik gibi özellikleri inceleyen bilim dalı.


akışbilim, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
akışbilim kelimesinin tersten yazılışı milibşıka diziliminde gösterilir.