akışmak

akışmak

(nsz) 1. Karşılıklı akmak. 2. mec. Her yönden gelip gitmek: “Sessiz, hayatın durgun akıştığı bir arka sokak.” -S. İleri.


akışmak

Bir yöne hep birden, toplu olarak yürümek, üşüşmek.


akışmak

Toprak dam yağmurda akmak.


akışmak

Anlaşmak, kaynaşmak, arkadaş olmak.


akışmak

Sel gibi akmak tehacüm etmek, üşüşmek.


akışmak, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
akışmak kelimesinin tersten yazılışı kamşıka diziliminde gösterilir.