akışmaz

akışmaz

sf. fiz. Dış etkenlerin tesiriyle akışmazlığı değişmeyen, durağan.


akışmaz İng. viscous
akışmaz İng. viscous

genel uygulayım: Akışkanların kendi içlerindeki bağıl devime gösterdikleri direnme ile ortaya çıkan ağdalık.


akışmaz, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
akışmaz kelimesinin tersten yazılışı zamşıka diziliminde gösterilir.