akıt

akıt

Sidik.


akıt

Çoğu kaynatmak suretiyle akideleşmiş şeker, pekmez, koyu pekmez.


akıt

1. Salça. 2. bk. akıda (I)-2.


akıt

Taş kemer, kubbemsi taş tavan: Tavanları akıt evler soğuk olur.


akıt için benzer kelimeler


akıt, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 't', şeklindedir.
akıt kelimesinin tersten yazılışı tıka diziliminde gösterilir.