akıtmacık

akıtmacık

Kilim, yün çorap ve heybelerde kullanılan bir çeşit motif.


akıtmacık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 't', 'm', 'a', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
akıtmacık kelimesinin tersten yazılışı kıcamtıka diziliminde gösterilir.