akıtmak

akıtmak

(-i, -e) Akmasını sağlamak, akmasına yol açmak, dökmek.


akıtmak

1. İşemek. 2. Hayvan sulamak.


akıtmak

1. Meylettirmek, çekmek, çevirmek: Kızın gönlünü akıtmak lâzım. 2. Düşürmek: Kalemi cebimden akıtmışım.


akıtmak

Sulamak: Koyunları akıt da gel.


akıtmak

İşemek.


akıtmak

Düşürmek, yitirmek: Paraları yolda akıtmış.


akıtmak

Gönül vermek, ilgisi yönelmek.


akıtmak

Hayvanları sulamak


akıtmak

Celbetmek, akın akın çekmek.


akıtmak için benzer kelimeler


akıtmak, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 't', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
akıtmak kelimesinin tersten yazılışı kamtıka diziliminde gösterilir.