aklama

aklama

a. Aklamak işi, ibra.

derneklerde) ibrâ.


aklama İng. acquittal, acknowledge

1. Bir paranın ödenmiş olduğunu açıklayan imzalı yazılım. 2. Kişiyi sorumluluktan, borçtan, sözleşmeye ilişkin yargılardan tüm olarak aklanabilmek amacıyla düzenlenerek ona verilen imzalı belge. 3. Dernek ya da ortaklık genel kurullarında, yöneticilerin her hangi bir sorumluluğu olmadığı yolunda alınan karar.


aklama İng. whitening, whiting

Metal şerit ve levhaları, erimiş kalay ya da gümüş tuzları yunaklarına daldırarak kaplama işlemi.


aklama İng. whitening, whiting

metalbilim: Metal şerit ve yaprakları, erimiş kalay ya da gümüş tuzları yunaklarına daldırarak kaplama işlemi.


aklama için benzer kelimeler


aklama, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
aklama kelimesinin tersten yazılışı amalka diziliminde gösterilir.