aklında olsun (veya kalsın!)

aklında olsun (veya kalsın!)

“unutma!” anlamında kullanılan bir söz.


aklında olsun (veya kalsın!) için benzer kelimeler


aklında olsun (veya kalsın!), 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'l', 'ı', 'n', 'd', 'a', ' ', 'o', 'l', 's', 'u', 'n', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'a', 'l', 's', 'ı', 'n', '!', ')', şeklindedir.
aklında olsun (veya kalsın!) kelimesinin tersten yazılışı )!nıslak ayev( nuslo adnılka diziliminde gösterilir.