aksaklık giderici bakım

aksaklık giderici bakım İng. remedial maintenance, corrective maintenance

Koçuyucu bakım ya da sürekli bakım hizmetleri dışında, saptanan aksaklıkları gidermeye yönelik ivedi bakım, onarım.


aksaklık giderici bakım için benzer kelimeler


aksaklık giderici bakım, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 's', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'i', 'd', 'e', 'r', 'i', 'c', 'i', ' ', 'b', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
aksaklık giderici bakım kelimesinin tersten yazılışı mıkab iciredig kılkaska diziliminde gösterilir.