akseptans

akseptans Fr. acceptance

a. eğt. 1. Yabancı ülkelerde okuyacak öğrenciler için gönderilen kabul belgesi. 2. tic. Poliçelerin üzerine “kabulümdür” biçiminde yazılarak altı imzalanan açıklama, kabul.


akseptans

bk. kabul


akseptans için benzer kelimeler


akseptans, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 's', 'e', 'p', 't', 'a', 'n', 's', şeklindedir.
akseptans kelimesinin tersten yazılışı snatpeska diziliminde gösterilir.