aksı

aksı

Aksi


aksı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 's', 'ı', şeklindedir.
aksı kelimesinin tersten yazılışı ıska diziliminde gösterilir.