AKT ile başlayan kelimeler

AKT ile başlayan veya başında AKT olan kelimeler 249 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

akt aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. akt anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AKT ile başlayan kelimeler

24 harfli

aktarım fonksiyon modeli, aktarma gümrük işlemleri

23 harfli

aktarım fiyatlandırması, aktif maliyet esnekliği, aktif temelli pazarlama, aktifleştirici enzimler, aktivasyon ileti süresi, aktüalitesini kaybetmek

22 harfli

aktarılabilir dışsayca, aktif klor bileşikleri, aktifleme etkin kesiti

21 harfli

aktif çaba operasyonu, aktinomikotik misetom

20 harfli

aktarılamayan haklar, aktif kârlılık oranı, aktif/pasif yönetimi, aktiflenmiş kompleks, aktiflik giderilmesi

19 harfli

aktarılacak sayışım, aktarma mekanizması, aktarma şimdikiliği, aktiflenme enerjisi, aktifleşmiş molekül, aktinik hastalıklar, aktivasyon enerjisi, aktöre toplumbilimi

18 harfli

aktar dönder etmek, aktarıcı dalgalığı, aktarılır belgeler, aktarım fonksiyonu, aktarma bildirgesi, aktif immünizasyon, aktiflik katsayısı, aktivasyon hormonu

17 harfli

aktar kutar etmek, aktarma dişlileri, aktif bağışıklama, aktif metabolizma, aktif para deposu, aktif para kasası, aktif tarafsızlık, aktifleme analizi, aktifleşmiş durum, aktinik keratozis, aktinik radyasyon, aktivatör protein

16 harfli

aktarılır ödenek, aktarma düzeneği, aktif bağışıklık, aktinobasillozis, aktüel asitlilik

15 harfli

aktarılıp inmek, aktarılır sayca, aktarma dingili, aktarma direnci, aktarma zinciri, aktif hesapları, aktif kuru maya, aktif transport, aktif yemlikler, aktifleşebilmek, aktiflik eğrisi, aktin iplikçiği, aktinyum dizisi, aktöresel yargı, aktüelleştirmek

14 harfli

aktarılabilmek, aktarılıvermek, aktarım fiyatı, aktarma rejimi, aktarma yapmak, aktarmadirgeni, aktarmasız hat, aktif boşaltım, aktif getirisi, aktif hiperemi, aktif immünite, aktif makrofaj, aktif manyetik, aktif yönetimi, aktifleşebilme, aktifleştirmek, aktinomisetler, aktivite ısısı, aktöre ikiliği, aktöresel ülkü, aktüelleştirme

13 harfli

aktan karadan, aktar değneği, aktarılabilme, aktarılıverme, aktarışlı dil, aktarma alanı, aktarma yayın, aktif birikim, aktif olmayan, aktif taşınma, aktifleştirme, aktinomikotik, aktinomikozis, aktinomisetom, aktinomisin A, aktinomisin B, aktinomisin C, aktinomisin D, aktinosferyum

12 harfli

aktar gülder, aktarabilmek, aktarım hızı, aktarıvermek, aktarma yeri, aktarmacılık, Aktaşkurtlar, aktif enerji, aktif merkez, aktif tahvil, aktif taşıma, aktinoterapi, akto-miyozin, aktüelleşmek

11 harfli

aktar gudar, aktar güdel, aktarabilme, aktarıcılık, aktarım eki, aktarıverme, aktif ankes, aktif bölge, aktif geçiş, aktif kömür, aktif metot, aktif nüfus, aktif satış, aktif yangı, aktifleşmek, aktinolojik, aktinometre, Aktinomiçes, aktinomikom, aktinomisin, aktomiyosin, ...

10 harfli

aktarağacı, aktarılmak, aktarımcıl, aktarışmak, aktarmasız, Aktaştekke, aktif alış, aktif emir, aktif fiil, aktif klor, aktifleşme, aktinitler, aktinoloji, aktinomorf, aktinyumlu, aktivasyon

9 harfli

aktaracak, aktarılan, aktarılır, aktarılış, aktarılma, aktarımlı, aktarışma, aktarmacı, aktarmalı, aktartmak, aktif güç, aktifleme, aktinolit, aktivatör, aktöresel, aktüalist, aktüalite, aktüalizm, aktüellik, aktüeryal

8 harfli

aktarıcı, aktariye, aktarlık, aktarmaç, aktarmak, aktartma, aktavşan, aktiflik, aktinyum, aktivite, aktivizm, aktoprak, aktöreci, aktörlük, aktüerya

7 harfli

aktahal, Aktalay, aktaraç, aktaran, aktarım, aktarış, Aktarla, aktarma, Aktefek, Aktekin, Aktekke, Aktemür, Akteroz, aktıraç, aktıraş, aktıreç, Aktimur, aktinit, aktivin, aktivus, Aktolga, ...

6 harfli

Aktafa, aktarı, Aktepe, aktöre, aktris, Aktuna, Aktunç, aktüel, aktüer, Aktürk

5 harfli

Aktaç, Aktan, aktar, aktaş, Aktay, aktel, aktif, aktin, aktop, aktör, Aktuğ, Aktün

4 harfli

aktı

3 harfli

akt

Kelime Ara