İçinde AKT geçen kelimeler

İçinde AKT geçen kelimeler 1561 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

akt aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. akt anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AKT geçen kelimeler

25 harfli

(birini) ağzına baktırmak, anamal aktarma sözleşmesi, ayakta gövdeyi yana bükme, bakteriyel identifikasyon, başlangıç faktör donanımı, birinci basamaktan mantık, Birleşmiş Milletler Paktı, dişten tırnaktan artırmak, faktör gen kontrol dizisi, fibroblâst büyüme faktörü, firma faktör istem eğrisi, glossitis aktinobasilloza, ikincil eşey karakterleri, indüklenmiş radyoaktiflik, laktatlı ringer çözeltisi, laktik asit fermantasyonu, noktanın pseudo karakteri, nötron aktivasyon analizi, sinir büyüme faktörü, NGF, toplam faktör verimliliği, traktus olivoserebellaris, ...

24 harfli

(bir şeyi) ayakta tutmak, açığa çıkarıcı faktörler, aktarım fonksiyon modeli, aktarma gümrük işlemleri, ayakta (duruş) (durarak), bakteriyel kontaminasyon, bakteriyel santrifüjleme, bakteriyel su kirliliği,, beta galaktozit asetilaz, bir tarakta bezi olmamak, en yüksek aktarım birimi, faktör VIII yetersizliği, faktör yükleme katsayısı, galâktozil transferazlar, human plasental laktojen, insan plasenta laktojeni, işgal-aktivasyon teorisi, kalkınmakta olan ülkeler, koyun plasenta laktojeni, kümenin pseudo karakteri, muskulus retraktör bulbi, ...

23 harfli

ağzının içine baktırmak, akışkan yakıtlı reaktör, aktarım fiyatlandırması, aktif maliyet esnekliği, aktif temelli pazarlama, aktifleştirici enzimler, aktivasyon ileti süresi, aktüalitesini kaybetmek, akustik artış artifaktı, akustik gölge artifaktı, antiterminasyon faktörü, Avrupa Ayaktopu Birliği, bakteriyel endokarditis, bakteriyel fermantasyon, bakteriyel meme yangısı, bakteriyel psödomisetom, bakteriyolojik silahlar, beta galaktosidaz testi, beta galâktozit permeaz, beta laktam antibiyotik, bulgu belgesini aktarma, ...

22 harfli

(birini) ayakta tutmak, akçalı hakkın aktarımı, aktarılabilir dışsayca, aktif klor bileşikleri, aktifleme etkin kesiti, antihemofilik faktör A, antihemofilik faktör B, antihemofilik faktör C, antispesifik faktörler, ayakta terazi (planör), baktariyel degradasyon, bakteriyolojik kontrol, bayraktarlığını yapmak, beklenen hakkı aktarma, bin tarakta bezi olmak, birincil aktif taşınım, Coğrafi Güç Faktörleri, devingen faktör modeli, faktör donanımı kuramı, faktör IX yetersizliği, faktör ikame esnekliği, ...

21 harfli

aktif çaba operasyonu, aktinomikotik misetom, akut evre reaktanları, anafilaktik reaksiyon, Avrupa İstihdam Paktı, Avrupa İstikrar Paktı, ayakta komak (koymak), bakteri fermantasyonu, Balkan İstikrar Paktı, basınç borulu reaktör, büyüme karakteristiği, canını sokakta bulmak, cinsiyet karakterleri, cismin karakteristiği, çift elle top aktarma, dışa aktarım sunucusu, dil aktinobasillozisi, eniyi faktör bileşimi, erken gebelik faktörü, et tırnaktan ayrılmaz, faktör arz fonksiyonu, ...

20 harfli

aktarılamayan haklar, aktif kârlılık oranı, aktif/pasif yönetimi, aktiflenmiş kompleks, aktiflik giderilmesi, antiberiberi faktörü, antihemofilik faktör, antihemorajik faktör, bağıl bağıl aktarmak, bakteriyoloji uzmanı, bakteriyolojik savaş, basınçlı su reaktörü, bölünemeyen aktifler, Briand-Kellogg Paktı, çakmaktaşı yumrucuğu, dimdik ayakta durmak, dizisel kompakt uzay, eko artışı artifaktı, elden ayaktan düşmek, elden ayaktan varmak, etiyolojik faktörler, ...

19 harfli

aktarılacak sayışım, aktarma mekanizması, aktarma şimdikiliği, aktiflenme enerjisi, aktifleşmiş molekül, aktinik hastalıklar, aktivasyon enerjisi, aktöre toplumbilimi, amonyak bakterileri, anti-komintern pakt, antitripsin faktörü, Asya güvenlik paktı, başlatma faktörleri, biteklik (toprakta), buğu aktarma bölümü, çardakta yetiştirme, dekstro laktik asit, dermatitis aktinika, devinirlik aktarımı, diğer karakter seti, doğal radyoaktiflik, ...

18 harfli

aktar dönder etmek, aktarıcı dalgalığı, aktarılır belgeler, aktarım fonksiyonu, aktarma bildirgesi, aktif immünizasyon, aktiflik katsayısı, aktivasyon hormonu, amilobakter basili, ara tayflı reaktör, araştırma reaktörü, bakterinin L formu, bakteriyel misetom, bakteriyosinojenik, bayraktarlık etmek, beta propiyolakton, bulbus olfaktoryus, büyütme faktörleri, cangıldak aktarmak, diyabetik katarakt, dönüştürme faktörü, ...

17 harfli

6-deoksi galaktoz, ağır sulu reaktör, aktar kutar etmek, aktarma dişlileri, aktif bağışıklama, aktif metabolizma, aktif para deposu, aktif para kasası, aktif tarafsızlık, aktifleme analizi, aktifleşmiş durum, aktinik keratozis, aktinik radyasyon, aktivatör protein, anyonik sürfaktan, ayakta seyir yeri, ayaktopu oyuncusu, bacaktan yapışmak, bakteri topluluğu, bakteriyel bombaj, bakteriyel kültür, ...

16 harfli

aktarılır ödenek, aktarma düzeneği, aktif bağışıklık, aktinobasillozis, aktüel asitlilik, alındı karakteri, asancakta kalmak, ayaktan bırakmak, Ayaktopu Birliği, ayaktopu tekniği, bacaktan yapışık, bağdaşık reaktör, bahıma baktırmak, bakteriyel enzim, bakteriyel flora, bakteriyolojikıl, bakteriyosinojen, bakteriyotoksemi, bıraktırılabilme, boşluk karakteri, Christmas faktör, ...

15 harfli

abiyotik faktör, aktarılıp inmek, aktarılır sayca, aktarma dingili, aktarma direnci, aktarma zinciri, aktif hesapları, aktif kuru maya, aktif transport, aktif yemlikler, aktifleşebilmek, aktiflik eğrisi, aktin iplikçiği, aktinyum dizisi, aktöresel yargı, aktüelleştirmek, anafilaktik şok, asamakta kalmak, ayaktopu kılığı, ayaktopu takımı, ayrışık reaktör, ...

14 harfli

ahır aktarması, ahur aktarması, aktarılabilmek, aktarılıvermek, aktarım fiyatı, aktarma rejimi, aktarma yapmak, aktarmadirgeni, aktarmasız hat, aktif boşaltım, aktif getirisi, aktif hiperemi, aktif immünite, aktif makrofaj, aktif manyetik, aktif yönetimi, aktifleşebilme, aktifleştirmek, aktinomisetler, aktivite ısısı, aktöre ikiliği, ...

13 harfli

adolfaktoryum, Akdeniz paktı, aktan karadan, aktar değneği, aktarılabilme, aktarılıverme, aktarışlı dil, aktarma alanı, aktarma yayın, aktif birikim, aktif olmayan, aktif taşınma, aktifleştirme, aktinomikotik, aktinomikozis, aktinomisetom, aktinomisin A, aktinomisin B, aktinomisin C, aktinomisin D, aktinosferyum, ...

12 harfli

açık aktarım, aktar gülder, aktarabilmek, aktarım hızı, aktarıvermek, aktarma yeri, aktarmacılık, Aktaşkurtlar, aktif enerji, aktif merkez, aktif tahvil, aktif taşıma, aktinoterapi, akto-miyozin, aktüelleşmek, alfa aktinin, Amazon paktı, Andean Paktı, artiodaktila, ataraktikler, atraktilozit, ...

11 harfli

-oksilakton, abakteriyel, akşam vakti, aktar gudar, aktar güdel, aktarabilme, aktarıcılık, aktarım eki, aktarıverme, aktif ankes, aktif bölge, aktif geçiş, aktif kömür, aktif metot, aktif nüfus, aktif satış, aktif yangı, aktifleşmek, aktinolojik, aktinometre, Aktinomiçes, ...

10 harfli

abstraktum, aktarağacı, aktarılmak, aktarımcıl, aktarışmak, aktarmasız, Aktaştekke, aktif alış, aktif emir, aktif fiil, aktif klor, aktifleşme, aktinitler, aktinoloji, aktinomorf, aktinyumlu, aktivasyon, alaktırıcı, alaktırmak, allolâktoz, Aşağıaktaş, ...

9 harfli

aktaracak, aktarılan, aktarılır, aktarılış, aktarılma, aktarımlı, aktarışma, aktarmacı, aktarmalı, aktartmak, aktif güç, aktifleme, aktinolit, aktivatör, aktöresel, aktüalist, aktüalite, aktüalizm, aktüellik, aktüeryal, alaktirek, ...

8 harfli

adaktili, aktarıcı, aktariye, aktarlık, aktarmaç, aktarmak, aktartma, aktavşan, aktiflik, aktinyum, aktivite, aktivizm, aktoprak, aktöreci, aktörlük, aktüerya, artefakt, artifakt, atraktan, ayaktaşı, ayakteri, ...

7 harfli

abakter, aktahal, Aktalay, aktaraç, aktaran, aktarım, aktarış, Aktarla, aktarma, Aktefek, Aktekin, Aktekke, Aktemür, Akteroz, aktıraç, aktıraş, aktıreç, Aktimur, aktinit, aktivin, aktivus, ...

6 harfli

Aktafa, aktarı, Aktepe, aktöre, aktris, Aktuna, Aktunç, aktüel, aktüer, Aktürk, ayakta, brakte, daktil, faktör, fraktı, Haktan, kaktüs, laktam, laktat, laktaz, laktim, ...

5 harfli

Aktaç, Aktan, aktar, aktaş, Aktay, aktel, aktif, aktin, aktop, aktör, Aktuğ, Aktün, fakti, kakta, makta, maktu, pakta, rakta, şakta, takti

4 harfli

aktı, pakt, takt

3 harfli

akt

Kelime Ara