AKTİ ile başlayan kelimeler

AKTİ ile başlayan veya başında AKTİ olan kelimeler 105 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre AKTİ ile başlayan kelimeler

23 harfli

aktif maliyet esnekliği, aktif temelli pazarlama, aktifleştirici enzimler, aktivasyon ileti süresi

22 harfli

aktif klor bileşikleri, aktifleme etkin kesiti

21 harfli

aktif çaba operasyonu, aktinomikotik misetom

20 harfli

aktif kârlılık oranı, aktif/pasif yönetimi, aktiflenmiş kompleks, aktiflik giderilmesi

19 harfli

aktiflenme enerjisi, aktifleşmiş molekül, aktinik hastalıklar, aktivasyon enerjisi

18 harfli

aktif immünizasyon, aktiflik katsayısı, aktivasyon hormonu

17 harfli

aktif bağışıklama, aktif metabolizma, aktif para deposu, aktif para kasası, aktif tarafsızlık, aktifleme analizi, aktifleşmiş durum, aktinik keratozis, aktinik radyasyon, aktivatör protein

16 harfli

aktif bağışıklık, aktinobasillozis

15 harfli

aktif hesapları, aktif kuru maya, aktif transport, aktif yemlikler, aktifleşebilmek, aktiflik eğrisi, aktin iplikçiği, aktinyum dizisi

14 harfli

aktif boşaltım, aktif getirisi, aktif hiperemi, aktif immünite, aktif makrofaj, aktif manyetik, aktif yönetimi, aktifleşebilme, aktifleştirmek, aktinomisetler, aktivite ısısı

13 harfli

aktif birikim, aktif olmayan, aktif taşınma, aktifleştirme, aktinomikotik, aktinomikozis, aktinomisetom, aktinomisin A, aktinomisin B, aktinomisin C, aktinomisin D, aktinosferyum

12 harfli

aktif enerji, aktif merkez, aktif tahvil, aktif taşıma, aktinoterapi

11 harfli

aktif ankes, aktif bölge, aktif geçiş, aktif kömür, aktif metot, aktif nüfus, aktif satış, aktif yangı, aktifleşmek, aktinolojik, aktinometre, Aktinomiçes, aktinomikom, aktinomisin

10 harfli

aktif alış, aktif emir, aktif fiil, aktif klor, aktifleşme, aktinitler, aktinoloji, aktinomorf, aktinyumlu, aktivasyon

9 harfli

aktif güç, aktifleme, aktinolit, aktivatör

8 harfli

aktiflik, aktinyum, aktivite, aktivizm

7 harfli

Aktimur, aktinit, aktivin, aktivus

5 harfli

aktif, aktin

Kelime Ara