İçinde AKTİ geçen kelimeler

İçinde AKTİ geçen kelimeler 363 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AKTİ geçen kelimeler

25 harfli

glossitis aktinobasilloza, indüklenmiş radyoaktiflik, laktik asit fermantasyonu, nötron aktivasyon analizi

24 harfli

işgal-aktivasyon teorisi, pili taktiles zigomatisi, radyoaktif kontaminasyon

23 harfli

aktif maliyet esnekliği, aktif temelli pazarlama, aktifleştirici enzimler, aktivasyon ileti süresi, doz inaktivasyon eğrisi, homolaktik fermantasyon, laktik asit bakterileri, radyoaktif aerosolölçer, ruminal laktik asidozis, transaktinit elementler

22 harfli

aktif klor bileşikleri, aktifleme etkin kesiti, birincil aktif taşınım, indikasyo profilaktika, pentadaktil ekstremite, pili taktiles mentales, poliglaktin 910 ipliği, radyoaktif karbon, 14C

21 harfli

aktif çaba operasyonu, aktinomikotik misetom, anafilaktik reaksiyon, dil aktinobasillozisi, ikincil aktif taşınım, inkontinensiya laktis, radyoaktif parçalanma, radyoaktif zehirlenme, refraktil cisimcikler, sindiyotaktik polimer, toplam aktif getirisi

20 harfli

aktif kârlılık oranı, aktif/pasif yönetimi, aktiflenmiş kompleks, aktiflik giderilmesi, bölünemeyen aktifler, geçici cari aktifler, interaktif pazarlama, laktik asit serileri, radyoaktif arındırma, radyoaktif izotoplar, radyoaktif yarı ömür, radyoaktivite birimi, reaktiflik fazlalığı, reaktiflik katsayısı

19 harfli

aktiflenme enerjisi, aktifleşmiş molekül, aktinik hastalıklar, aktivasyon enerjisi, dekstro laktik asit, dermatitis aktinika, doğal radyoaktiflik, ettirgen ~ faktitif, kapiler aktif madde, laktik fermantasyon, pütrefaktif bakteri, pütrifaktif bozulma, radyoaktif çekirdek, radyoaktif izleyici, radyoaktif kirlenme, radyoaktif mezarlık, radyoaktif serpinti, radyoaktif yoğunluk, transaktivatör etki, triklorolaktik asit, yapay radyoaktiflik

18 harfli

aktif immünizasyon, aktiflik katsayısı, aktivasyon hormonu, elektrikli daktilo, fagositik aktivite, glandula laktifera, hâli vakti yerinde, profilaktif tedavi, profilaktik tedavi, radyoaktif bozunma, radyoaktif bulaşma, radyoaktif çıkarım, radyoaktif element, radyoaktif malzeme, radyoaktifleştirme, reaktiflik dengesi, taktiksel planlama

17 harfli

aktif bağışıklama, aktif metabolizma, aktif para deposu, aktif para kasası, aktif tarafsızlık, aktifleme analizi, aktifleşmiş durum, aktinik keratozis, aktinik radyasyon, aktivatör protein, C-reaktif protein, çapraz reaktivite, duktuli laktiferi, fiziksel aktifler, hacimsel aktiflik, hiperprolaktinemi, interaktif reklam, kontraktil kofulu, kontraktil vakuol, kontraktil vaküol, laktik antagonizm, ...

16 harfli

aktif bağışıklık, aktinobasillozis, daktilo makinesi, daktiloya çekmek, düşük reaktiflik, fotoreaktivasyon, Halphen reaktifi, kontraktil hücre, kontraktil koful, laktiferöz sinus, net aktif değeri, optikçe aktiflik, radyoaktif altın, radyoaktif artık, radyoaktif denge, radyoaktif madde, vaktini şaşmamak

15 harfli

aktif hesapları, aktif kuru maya, aktif transport, aktif yemlikler, aktifleşebilmek, aktiflik eğrisi, aktin iplikçiği, aktinyum dizisi, anafilaktik şok, D-aktifleştirme, donmuş aktifler, duktus laktifer, kemotaktik etki, laktik anhidrit, radyoaktif iyot, reaktiflikölçer, Schiff reaktifi

14 harfli

aktif boşaltım, aktif getirisi, aktif hiperemi, aktif immünite, aktif makrofaj, aktif manyetik, aktif yönetimi, aktifleşebilme, aktifleştirmek, aktinomisetler, aktivite ısısı, biyoaktivasyon, daktilo kâğıdı, daktilo masası, daktilo şeridi, finansal aktif, kıymet taktiri, laktik asidemi, laktik asidüri, likit aktifler, optik aktiflik, ...

13 harfli

aktif birikim, aktif olmayan, aktif taşınma, aktifleştirme, aktinomikotik, aktinomikozis, aktinomisetom, aktinomisin A, aktinomisin B, aktinomisin C, aktinomisin D, aktinosferyum, ankilodaktili, cari aktifler, daktilo etmek, daktilomegali, hiperaktivite, kerahet vakti, kimyaca aktif, laktik asidoz, nakti teminat, ...

12 harfli

aktif enerji, aktif merkez, aktif tahvil, aktif taşıma, aktinoterapi, alfa aktinin, artiodaktila, ataraktikler, atraktilozit, brakidaktili, daktilografi, Daktilojiroz, daktiloskopi, daktilotekni, daktinomisin, ektrodaktili, faktitif eki, fiktif aktif, ikindi vakti, inaktivasyon, Jirodaktiloz, ...

11 harfli

akşam vakti, aktif ankes, aktif bölge, aktif geçiş, aktif kömür, aktif metot, aktif nüfus, aktif satış, aktif yangı, aktifleşmek, aktinolojik, aktinometre, Aktinomiçes, aktinomikom, aktinomisin, anafilaktik, daktilograf, döküm vakti, fotoaktinik, fototaktizm, horoz vakti, ...

10 harfli

aktif alış, aktif emir, aktif fiil, aktif klor, aktifleşme, aktinitler, aktinoloji, aktinomorf, aktinyumlu, aktivasyon, cari aktif, daktilitis, daktiloluk, ezan vakti, hiperaktif, interaktif, likefaktif, malpraktis, monodaktil, öğle vakti, radyoaktif, ...

9 harfli

aktif güç, aktifleme, aktinolit, aktivatör, alaktirek, hemolakti, izotaktik, ketolakti, laktidler, laktifera, largaktil, prolaktin, sentaktik, stalaktit, tridaktil, vazoaktif

8 harfli

adaktili, aktiflik, aktinyum, aktivite, aktivizm, daktilus, didaktik, didaktil, faktitif, galaktin, Günvakti, laktitol, laktiyol, taktikçi, taktilis, vaktinde, vaktiyle

7 harfli

Aktimur, aktinit, aktivin, aktivus, daktilo, daktiri, F aktin, G aktin, inaktif, olfakti, reaktif

6 harfli

daktil, laktim, laktis, laktit, taktik, taktir

5 harfli

aktif, aktin, fakti, takti

Kelime Ara