akumet

akumet

Kuru otları altüst etmeye yarıyan ucu çatallı odun, sopa.


akumet, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'u', 'm', 'e', 't', şeklindedir.
akumet kelimesinin tersten yazılışı temuka diziliminde gösterilir.