akur

akur Ar. ¤a®°r

sf. esk. 1. Azgın, şiddetli: “Ben, akur bir kuvvetin üstünde uçuyor gibi pek çabuk yakınlaşan uzaklara bakıyor, bu azgın ata bindikçe daima duyduğum şeyleri tekrar hissediyordum.” -Ö. Seyfettin. 2. Kudurmuş, kuduz, kuduruk.


akur

Kudurmuş: Akur gibi üzerime saldırdı.


akur

1. Yamaçlara yapılan düz ve yan yol. 2. Düz, doğru. 3. Hayvan yemliği. 4. Çokluk ve yer anlamında: Orası taş akuru (çok taşlık) bir yerdir.


akur, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'u', 'r', şeklindedir.
akur kelimesinin tersten yazılışı ruka diziliminde gösterilir.