al gömlek

al gömlek

1. Kızıl hastalığı. 2. bk. al basma (I)-5. 3. Kızamık, kızamıkçık.


al gömlek için benzer kelimeler


al gömlek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', ' ', 'g', 'ö', 'm', 'l', 'e', 'k', şeklindedir.
al gömlek kelimesinin tersten yazılışı kelmög la diziliminde gösterilir.